Quantcast
Kernenergie is de toekomst, accepteer dat nou maar gewoon

Vooral nu onderzoekers een manier hebben gevonden om kernafval om te zetten in bruikbare energie.

Niet zo zeuren

Mensen huilen al over kernenergie sinds de eerste kerncentrale in de jaren vijftig in gebruik werd genomen. Omdat ze het eng vinden, omdat baby’s misvormd geboren worden en vooral omdat ze gewoon niet begrijpen dat olie op een gegeven moment op is en de enige veilige en houdbare manier om internet te blijven gebruiken (om porno te kijken, en om te klagen over kernenergie) kernenergie is. Maar wat ook zo is, is dat kernenergie voor minder doden zorgt dan normale energiecentrales, er minder CO2 bij vrijkomt en dat er überhaupt minder energie nodig is om stroom op te wekken. Er zijn natuurlijk nog probleempjes mee geweest, maar die zijn vooral ontstaan omdat de meeste reactoren in en voor de jaren zestig gebouwd zijn en dus best wel fokking bejaard zijn. En kernafval, natuurlijk, dat ergens opgeslagen moet worden. Maar laat daar nou precies een oplossing voor gevonden te zijn.

Twee ex-MIT-wetenschappers hebben een reactor ontworpen die volgens henzelf niet alleen een perfecte manier is om van kernafval af te komen, maar dat kernafval ook nog eens in genoeg elektriciteit om kan zetten om de wereld tot 2083 van energie te voorzien.

Het probleem met huidige reactoren is dat ze verschrikkelijk inefficiënt zijn. De nucleaire brandstof die gebruikt wordt om hitte op te wekken wordt zo’n vier jaar gebruikt, waarbij ongeveer 3% van de bruikbare energie gebruikt wordt. Simpel sommetje: er blijft 97% over. En die 97% wordt momenteel niet meer gebruikt, maar begraven in de buurt van Vlissingen omdat mensen er nog niet aan toe zijn om het de ruimte in te schieten.

Traditionele kernreactor. Water moet gepompt blijven worden om oververhitting te voorkomen.

Het nieuwere en veel veiligere ontwerp voor kernreactors werkt op gesmolten zout. Op het moment werken kerncentrales met water dat verhit wordt door straling. Dat water heeft een VEEL lager kookpunt (100 °C) dan de hitte die vrij wordt gegeven door de brandstof (2000 °C). Dit betekent dat ook als de reactor uitstaat en geen stroom opwekt, er water rondgepompt moet worden om de nucleaire brandstof van oververhitting (en de catastrofale gevolgen daarvan) te weerhouden. En dat is precies waar het misging met kerncentrales bij de keren dat het misging met kerncentrales. Wat ook bijdraagt aan het probleem is dat de brandstof en het water gescheiden zijn. Gesmolten zout-reactors omzeilen dit probleem helemaal omdat het kookpunt van het gesmolten zout hoger ligt dan die 2000 °C, en omdat de brandstof en het zout gemengd zijn.

Gesmolten zout-reactor, zo veel beter dan bovenstaande reactor.

Het gebruik van dit mengsel van gesmolten zout betekent eigenlijk dat een kerncentrale een ingebouwde thermostaat heeft. Als de kernreactie te veel hitte oplevert, zet het zout uit, waardoor de nucleaire deeltjes verder uit elkaar komen te liggen en dus weer afkoelen. Mocht er iets gebeuren waardoor het systeem dat de warmte aftapt stil komt te liggen, dan warmt het mengsel net zo lang op tot er een stop onderaan het systeem smelt, en alle smurrie in een opvangbak valt. Daar stolt het zout weer en legt het zo alle nucleaire stof vast tot er iets mee gedaan kan worden. ZO SLIM. Zelfs als er niemand is om de centrale te bedienen, zou dit gebeuren en daarmee wordt de grootste boosdoener (menselijke fouten) in kernongelukken ook nog ontweken.

EN BOVENDIEN WERKT HET DING OP KERNAFVAL. Kernafval dat nu honderdduizenden jaren bewaard moet worden voor het veilig is. Een gesmolten zout-reactor zelf levert naar schatting zo’n 250 kilo afval op, wat maar een paar honderd jaar bewaard moet worden. All good, dus. Nou, bijna. De reactor bestaat tot nu toe alleen nog op papier maar is volop in ontwikkeling. Het complete ontwerp laat volgens de onderzoekers nog een paar jaar op zich wachten. En het bouwen van een proefreactor nog een paar. Maar het vooruitzicht is goed en het doet me goed dat er nog mensen zijn die kernenergie niet hebben opgegeven. Waar ik ondertussen erg benieuwd naar ben is wat anti-kernenergie-groepen hiervan gaan vinden. Het is tenslotte kernenergie die waarschijnlijk de problemen gaat oplossen waar ze nu tegen strijden. 

Motherboard doet ook Facebook en Twitter: check het